X
GO
Wat kan u verwachten bij een eerste bezoek aan onze praktijk?

Bij een eerste bezoek vragen wij:

  • Een geldige legitimatie
  • Uw verzekeringspas
  • De gegevens van uw vorige tandarts
  • Een gezondheidsvragenlijst in te vullen (deze krijgt u in de praktijk)

Bij een eerste bezoek brengen wij onderstaande verrichtingen in rekening:

  • Een consult, code C001, kosten € 46,91
  • 2 kleine röntgenfoto’s, code X10, kosten € 17,28 p/s
  • Een grote röntgenfoto, code X21, kosten € 74,07

Wanneer u pas nog (maximaal 1 jaar geleden) foto’s heeft laten maken bij uw vorige tandarts, verzoeken wij u deze naar ons te (laten) e-mailen.

De tandarts kan hier vaak genoeg op zien om een goede beoordeling van uw gebit te geven. Is dat het geval dan worden er geen röntgenfoto’s gemaakt bij uw eerste bezoek aan onze praktijk.

In overleg met u wordt aan de hand van het consult en de foto’s een behandelplan opgesteld. Voor behandelingen duurder dan € 150,- krijgt u altijd een begroting van de behandelaar. Hierop zijn alle kosten gespecificeerd. Het is raadzaam om vooraf bij uw verzekeraar te informeren of de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed wordt.

Als u akkoord gaat met het plan en de begroting gaan we vervolgafspraken met u inplannen.

Wat moet u doen wanneer u een afspraak wilt annuleren?

Mocht er onverhoopt iets tussenkomen, dan verzoeken we u dit op tijd kenbaar te maken bij ons. Op tijd wil zeggen minimaal 1 werkdag van tevoren.

Als u dit telefonisch of persoonlijk aan de balie doet is er niets aan de hand.

Als u zonder geldige reden niet binnen de gestelde termijn afzegt of zonder afzeggen niet verschijnt, dan zijn wij genoodzaakt om u de kosten voor de gereserveerde behandeltijd door te berekenen, namelijk voor iedere ingeplande 10 minuten het bedrag van € 20,-. Deze bedragen worden door uw verzekeraar niet vergoed.

Hoe zit het met de betaling van de behandelingen?

Als u verzekerd bent voor tandheelkundige behandelingen dan hoeft u niet direct af te rekenen. Uw nota wordt dan verzorgd door de factoringmaatschappij Infomedics. Dat houdt in dat wij de nota sturen naar Infomedics, en dat u uw nota ontvangt van Infomedics of uw verzekeringsmaatschappij (via de E-mail of de post).
De verzekeringsmaatschappij betaalt Infomedics voor het verzekerde deel. Infomedics stuurt u een nota voor het resterende bedrag.

Dit kan afwijken per persoon omdat:
a. Omdat u heeft aangegeven dat u de nota eerst zelf thuis ontvangen wilt.
b. Uw verzekeringsmaatschappij de nota van Infomedics niet accepteert.
c. Uw gegevens niet juist zijn doorgegeven aan ons

In al deze gevallen krijgt u de nota thuis gestuurd van Infomedics en dient u deze binnen de betalingstermijn te betalen.
Als u vragen heeft over de nota kunt u contact met ons opnemen. Infomedics kunt u bereiken op www.infomedics.nl/contact  of telefonisch van 8.00 uur tot 18.00uur 036-2031900.

Wanneer u geen tandartsverzekering heeft of u heeft uw vergoeding voor het jaar verbruikt, dan zal uw zorgverzekeraar uw nota niet vergoeden. U krijgt van ons dan na de behandeling een nota die ook direct aan de balie moet worden voldaan, bij voorkeur per pin. Personen die niet de intentie hebben om zich in te schrijven dienen ook direct na de behandeling te betalen. Bij voorkeur per pin. U ontvangt de behandelnota bij de betaling. Deze kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar indien u verzekerd bent.

Wat verwachten wij van onze patiënten?

Als zorgverlener zijn we verplicht om het burgerservicenummer (BSN) van iedere patiënt in onze administratie op te nemen en uw identiteit te controleren. Daarom dient u altijd een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje mee te brengen.

Heeft u wijzigingen in gegevens zoals: naam, adres, verzekering, telefoonnummer of e-mailadres, geef deze dan zo spoedig mogelijk door aan de balieassistente.

Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u op uw volgende bezoek kenbaar te maken. Eens per twee jaar vragen wij u opnieuw een medische anamneselijst in te vullen.
Indien u vaker zonder tijdig bericht afwezig bent, behouden wij ons het recht voor u uit te schrijven uit ons patiëntenbestand.

Agressief gedrag wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving uit ons patiëntenbestand tot gevolg.

 

Bel mij terug

  • *
  • *
  • *