X
GO

Heeft u klachten? Laat het ons weten.

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld hebben, u bent niet tevreden of juist wel of het resultaat van een behandeling is niet naar wens? Zegt u dat gerust! Tandartsenpraktijk Westeinde streeft naar een maximale patiënttevredenheid.
Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om u de best mogelijke zorg te bieden. Desondanks kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent. Dan is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Laat het ons weten.

 

Waar kunt u terecht met uw klacht?

U kunt uw onvrede direct bespreken met uw behandelaar of de praktijkmanager. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Een klacht kan op verschillende manieren kenbaar gemaakt worden:
• Per mail;
• Middels een brief;
• Telefonisch;
• Persoonlijk aan de receptie of in een behandelkamer;
• Middels een klachtenformulier die in de praktijk aanwezig is;
• De website, via het tabblad formulieren vind u het verbeter-/klachtenformulier.

Wij adviseren onze patiënten het volgende;

• Maak het bespreekbaar in de praktijk
De eerste stap die u kan zetten als u niet tevreden bent, is een gesprek met de behandelaar aanvragen. U kan uw klacht of vraag bij de behandelaar in een persoonlijk gesprek neerleggen. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de behandelaar kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de behandelaar belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. De ervaring leert dat een persoonlijk gesprek de beste manier is om een probleem op te lossen

• We komen er niet uit met elkaar
Is de klacht nog steeds niet naar tevredenheid opgelost dan kan u zich wenden tot de klachtencommissie van de ANT: Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde via https://www.ant-tandartsen.nl/.

Het doel van onze praktijk is dat de klachten zoveel mogelijk op locatie worden opgelost.
Afhankelijk van de grootte en de inhoud van de klacht wordt bepaald welke procedure in werking worden gezet. De klacht wordt altijd geregistreerd op het klachtenoverzicht en besproken met alle betrokkenen.

 

Feedback

Wij werken in onze flexibele en sfeervolle praktijk met een gemotiveerd team continu aan kwaliteitsverbetering in verband met patiënten behandeling en vinden uw mening zeer belangrijk. Dat proces is nooit af.
Wanneer u verbeterpunten opmerkt t.a.v. de communicatie, behandeling, werkwijze, inrichting, hygiëne, etc., horen wij dat graag.
Uw kritiek, hoe moeilijk soms ook, is voor ons een geschenk: het is een kans op verbetering! Geef ons die kans.
Mail uw suggesties, kritiek of lovende woorden naar onze praktijkmanager; Jane van Opstal.
Of vul het verbeter-/klachtenformulier in die u kunt vinden onder het tabblad formulieren en op de praktijk.
Samen worden we er beter van!

 

Doe uw mond open

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. U waarschijnlijk ook. Toch kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld? Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. U kunt ook kiezen om een e-mail sturen: info@tandartswesteinde.nl Informatiepunt en klachtenregeling:
Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), https://www.allesoverhetgebit.nl/contact/  telefoonnummer 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek. Het TIP is opgericht door de KNMT. De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten. Het TIP kan ook voor u nakijken of uw tandarts is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.Klachtenregeling:
Sinds 1 januari 2017 hebben wij een nieuwe klachtenregeling die u als patiënt meer te bieden heeft dan de oude regeling. U kunt hier hulp krijgen bij het oplossen van uw klacht als u er zelf niet uit bent gekomen met uw tandarts. Maar, die moet dan welbij onze klachtenregeling zijn aangesloten.
– Onze klachtenregeling is goedgekeurd door de Consumentenbond.
– Uiteraard is onze regeling 100% Wkkgz-proof.
Lees hier meer over de: Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (wkkgz)  https://www.igj.nl/.
– In de nieuwe regeling wordt u sneller en beter geholpen bij de afhandeling van uw klacht: wij bieden u kosteloos een klachtenfunctionaris aan. Die zal bemiddelen tussen u en de tandarts als dat nodig is en helpt u gedurende het hele klachtenproces.
– Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klachten laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Die instantie kan uitspraken doen over een schadevergoeding.


Maak gebruik van het klachtenformulier voor patiënten.

Kosten
Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling. Als u het TIP belt, betaalt u een vast bedrag per gesprek.

 

Bel mij terug

  • *
  • *
  • *